Sektör: Teknoloji ve İletişim

Teknoloji ve İletişim sektörü; Elektronik Üretim Hizmetleri ve Orijinal Tasarım Üretimi, Donanım, Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Hizmetleri, İnternet Medyası ve Hizmetleri, Yarı İletkenler ve Telekomünikasyon Hizmetleri sektörlerini içerir. Teknoloji, İnternet Medyası ve Hizmetleri, Yarı İletkenler ve telekomünikasyon şeklinde alt sektörlerine ayrılmıştır.

Engelli Öğrenciler Veya Çalışanlar Için Yardımcı Teknoloji Araçları

Beklenen Etki

Bu YFA, kapsayıcı eğitime erişimi teşvik edecek, ülkenin insan kaynaklarını geliştirecek ve eğitim teknolojisinden elde edilen katma değeri artıracaktır.

Etki Gösterge Getirisi

Yatırım Zaman Çerçevesi

Pazar Büyüklüğü
1 Milyar Dolardan Az

Çevrimiçi Öğrenme İçin İçerik/Uygulama Tasarımı

Teknoloji
Teknoloji
Teknoloji
Teknoloji

Beklenen Etki

Özellikle COVID-19 salgını gibi krizler sırasında bu YFA, öğrenme kaynaklarına kesintisiz erişim sağlayacak ve öğretim sonuçlarını iyileştirecektir.

 

Etki Gösterge Getirisi
Yüzde 25'ten Yüksek

Yatırım Zaman Çerçevesi
Kısa Vadeli (0–5 Yıl)

Pazar Büyüklüğü

Sürdürülebilir E-Ticaret

İnternet, Medya ve Hizmetler

Beklenen Etki

Bu YFA, sürdürülebilir ürünler için kesintisiz ve dijitalleştirilmiş tedarik zincirleri oluşturmaya çalışacak ve COVID-19’dan olumsuz etkilenen KOBİ’ler için gelir elde edecek.

 

 

Etki Gösterge Getirisi
20% – 25%

Pazar Büyüklüğü
50 Milyon Dolardan Az

Teknoloji Tabanlı Enerji Verimliliği Çözümleri

Beklenen Etki

Enerji verimli altyapı çözümleri, ülkedeki enerji tüketimini azaltacak ve enerjiyle ilgili CO2 emisyonlarını azaltacaktır.

Yatırım Zaman Çerçevesi

Pazar Büyüklüğü

Daha İyi Sağlık İçin Giyilebilir Tıbbi Teknolojiler

Teknoloji ve İletişim
Teknoloji ve İletişim
Teknoloji ve İletişim
Teknoloji ve İletişim
Teknoloji ve İletişim

Beklenen Etki

Bu YFA, erken teşhisi kolaylaştıracak ve sağlık tesisleri üzerindeki baskıyı azaltacak, sağlık ve refah göstergelerine olumlu katkıda bulunacaktır.

Etki Gösterge Getirisi

Yatırım Zaman Çerçevesi
Orta Vadeli (5–10 yıl)

Pazar Büyüklüğü
1 Milyar Dolardan Az