Sürdürülebilir Kalkınma İçin
Türkiye’deki Yatırımlar

SKA Yatırımları Türkiye, Türkiye’de sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunma potansiyeline sahip yatırım fırsatları hakkında veri, bilgi ve içgörü sağlıyor. Önem arz eden SKA’lar ile uyumlu yatırım fırsatlarını bulabilirsiniz. Bölgeye, sektöre, etki gösterge getirisine veya zaman dilimine göre filtreleme yaparak başlayabilirsiniz.

Bu sitede neler yapabilirsiniz?

Derinlemesine araştırma ve paydaşların anlayışlarına dair titiz bir metodolojiye dayalı SKA’ları kapsayan yatırım fırsatlarını

Tanımlayabilirsiniz

UNDP Ülke Ofisleri ve uzman paydaşlar tarafından üretilen yerel yatırım ve etki verilerinden.

Faydalanabilirsiniz

Ülke düzeyindeki yatırım fırsatlarını ve fırsatların etki potansiyellerini

Öğrenebilirsiniz

Haberler

Yatırım Fırsatları Haritası

Yatırım Fırsat Alanları (YFA'lar); bağımsız araştırmalara, hükümet ve özel sektör paydaşlarıyla yapılan görüşmelere dayanan, değerli piyasa istihbaratıdır.

Yatırım Fırsat Alanlarını Keşfedin→ Yatırım Fırsat Alanlarını Keşfedin→