Doğrudan Etki SKA’ları

YFA’ların belirttiği birincil SKA’ları açıklar.