Çevrimiçi Öğrenme İçin İçerik/Uygulama Tasarımı

Aralık 2021

Etki Gösterge Getirisi:

Yüzde 25'ten Yüksek

Yatırım Zaman Çerçevesi

Kısa Vadeli (0–5 Yıl)

Pazar Büyüklüğü

İş Modeli Açıklaması

Çevrimiçi veya dijital eğitim için içerik/uygulama üretimi: Özel sektör abonelik tabanlı hizmetler daha fazla dijital öğrenme teknolojisi ve içeriği üretebilmektedir.

Beklenen Etki

Özellikle COVID-19 salgını gibi krizler sırasında bu YFA, öğrenme kaynaklarına kesintisiz erişim sağlayacak ve öğretim sonuçlarını iyileştirecektir.

 

Bölgeler

Marmara Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi

Sektör
Teknoloji ve İletişim > Teknoloji

Direkt İlgili SKA'lar

Dolaylı Etkili SKA'lar:

Sektör
Teknoloji ve İletişim

Geliştirme ihtiyacı: Teknoloji, birçok SDG için kesişen bir sektördür. SDG 9’daki (Sanayi, Yenilik ve Altyapı) performansı açısından, Türkiye büyük zorluklarla karşı karşıya. Ülke, Araştırma ve Geliştirme Harcamaları ve Araştırmacı Sayısı (çalışan bin kişi başına) gibi göstergelerde küresel uzun vadeli hedefin oldukça altında performans gösteriyor. (1)

Politika önceliği: 11. Kalkınma Planı, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Değerlendirme Raporu, 2020 Yıllık Cumhurbaşkanlığı Programı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2019-2023 Strateji Planı, SKH’lere ulaşılması için teknolojinin önemini vurgulamakta ve rekabetçi üretimin ön koşulu olarak ülke ekonomisini dijital olarak dönüştürmek.

Cinsiyet eşitsizlikleri ve marjinalleşme sorunları: Teknolojide Kadın Endeksi’ne göre, Türkiye’de teknolojide kadın istihdamının oranı sadece %9,91’dir. STEM mezunlarının %37,11’i kadındır. Teknoloji endüstrisinde erkekler ve kadınlar arasında cinsiyetler arası ücret farkı %8.42. Bu, kadınların teknolojide adil ücretlerle istihdamını teşvik eden politikaları ve iş modellerini zorunlu kılıyor. (16)

Yatırım fırsatları: Hükümet, bu sektördeki yatırım ivmesini harekete geçirmeyi amaçlıyor. Mevcut teşvikler TÜBİTAK, KOSGEB, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası tarafından sunulmaktadır. Bu sektöre yatırım yapmanın önemi, hayati hizmetlere uzaktan erişimi gerektiren COVID-19 pandemisinin patlak vermesiyle giderek daha belirgin hale geliyor.

Temel darboğazlar: Türkiye pazarında halihazırda mevcut olan ithal teknolojik ürün ve hizmetlerle fiyatlarda rekabet etme yeteneği; genç endüstri sorunları, IoT gibi en son gelişme alanlarından bazılarında düzenlemelerin belirsizliği, siber güvenlik ve veri gizliliği ile ilgili sorunlar.

Alt Sektör
Teknoloji

Geliştirme ihtiyacı: Öğrenme sonuçlarını artırmak için pedagojik araçların kullanılabilirliğini artırmak ve pandemi ışığında uzaktan öğrenme hizmetlerine erişim sağlamak için eğitim sektöründe teknolojiyle bütünleşik çözümlerin benimsenmesine yönelik artan bir ihtiyaç var.

Politika önceliği: Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2019-2023 Stratejik Planı, eğitim sisteminde dijitalleşme ve uzaktan öğrenmeyi daha yaygın hale getirme ihtiyacını ele alıyor.

Cinsiyet eşitsizlikleri ve marjinalleşme sorunları: Teknolojide Kadın Endeksi’ne göre, Türkiye’de teknolojide kadın istihdamının oranı sadece %9,91’dir. STEM mezunlarının %37,11’i kadındır. Teknoloji endüstrisinde erkekler ve kadınlar arasında cinsiyetler arası ücret farkı %8.42. Bu, kadınların teknolojide adil ücretlerle istihdamını teşvik eden politikaları ve iş modellerini zorunlu kılıyor. (16)

Yatırım fırsatları: Tübitak, KOBİ’lerin yeni bir ürün üretmeye ve mevcut bir ürünü geliştirme ve iyileştirmeye yönelik Ar-Ge projelerine finansal destek sağlamaktadır. Diğer teşvikler ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası tarafından verilmektedir. Bu alan yüksek politika ivmesine sahiptir ve yeni yatırım fırsatları hükümet tarafından desteklenmektedir.

Temel darboğazlar: Eğitime erişimi artırmak için yeni teknolojiler geliştirmek hayati önem taşırken, bazı öğrencilerin bu ürün ve hizmetlere erişmek için ülkedeki telekomünikasyon altyapısına erişimi olmadığını da belirtmek önemlidir. Kamu sektörü hizmet sunumu için inisiyatif almak zorundadır.

Pazar Büyüklüğü ve Faktörler
Kritik YFA Birimi

Türkiye’deki e-öğrenme endüstrisinin 2019-2023 yılları arasında %10,8’lik bir CAGR’ye ulaşması öngörülmektedir. Artan internet kullanıcılarının sayısı, e-öğrenme sektörünü büyütmek için hükümetin artan çabaları, öğrenenler tarafından modern teknolojilerin benimsenmesi ve öğrenilmesi, Yönetim Sistemlerinin (ÖYS) kurumsal sektör tarafından artan kullanımı, büyümenin başlıca itici güçleri arasındadır. (7)

Etki Gösterge Getirisi

Yüzde 25'ten Yüksek

25’ten fazla

Bu alanda görüşülen paydaşların tahminlerine dayanmaktadır.

Yatırım Zaman Çerçevesi

Kısa Vadeli (0–5 Yıl)

Kısa Vade (0–5 yıl)

Bu sermaye yoğun bir sektör değildir fakat bununla birlikte koronavirüs pandemisinden sonra zaten yüksek talep oluşmuştur.

Gider Boyutu

500,000 Dolar – 1 Milyon Dolar

Piyasa Riskleri ve Ölçek Engelleri

İş – Tedarik Zinciri Kısıtlamaları
Daha geniş nüfusta internet veya bilgisayar erişiminin olmaması (uzaktan öğrenme için) ve okullardaki zayıf dijital altyapı (sınıfta akıllı teknolojilerle etkileşim kurmak için) zamanla ölçeği sınırlayabilir.

Sürdürülebilir Kalkınma İhtiyacı

COVID-19, Türkiye’de e-öğrenme hizmetlerinin önemini göstermiştir.

E-öğrenme, yüksek öğrenci-öğretmen oranı gibi eğitim sisteminin karşılaştığı birçok zorluğu ele alır ve yüksek kaliteli öğrenme kaynaklarına daha fazla erişim sağlar.

Cinsiyet ve Marjinalleşme

Türkiye’de çevrimiçi öğrenme platformlarından ve materyallerinden yararlanabilecek yaklaşık 1,6 milyon Suriyeli çocuk vardır. (8)(9)

Bu girişimden kırsal kesimdekilerin yanı sıra eğitim düzeyi düşük kadın nüfus da yararlanabilecektir.

Beklenen Gelişim Sonucu

Kaliteli eğitim hizmetlerine erişimi artırmak, BİT becerilerinde okuryazarlığı geliştirmek, yaşam boyu öğrenme fırsatlarını teşvik etmek ve koronavirüs pandemisi gibi acil durum senaryolarında öğrenme sürecindeki kesintileri en aza indirmek.

Cinsiyet ve Marjinalleşme

Ülkedeki Suriyeli çocuklar için eğitim boşluklarını ve fırsat eksikliğini azaltmak

Cinsiyet ve kırsal eğitim boşluklarını azaltmak

İlgili Birincil SKH'ler

4 – Kaliteli Eğitim

4.3.1 Cinsiyete göre son 12 ayda gençlerin ve yetişkinlerin örgün ve yaygın eğitim ve öğretime katılım oranı

4.4.1 Beceri türüne göre bilgi ve iletişim teknolojisi (BİT) becerilerine sahip gençlerin ve yetişkinlerin oranı

4.6.1 Cinsiyete göre, belirli bir yaş grubunda işlevsel (a) okuryazarlık ve (b) sayısal becerilerde en azından sabit bir yeterlilik düzeyine ulaşan nüfusun oranı

4.1.1 (a) 2/3. sınıflardaki çocuk ve gençlerin oranı; (b) birincil dersin sonunda; ve (c) alt ortaöğretim sonunda cinsiyete göre (i) okuma ve (ii) matematikte en az minimum yeterlilik düzeyine ulaşmış olmak

Mevcut Düzey %33,28 (yükseköğretime kayıt oranı) (1).

%18,4 (Sunum yazılımı kullanma konusunda BİT becerilerine sahip genç ve yetişkinlerin oranı) (10)

%99.8 (genç okuryazarlık oranı) (10)

Hedef Düzeyi %52.2 (1)

100%

İlgili İkincil SKH’ler

Doğrudan Etkilenen Paydaşlar

Bireyler
Dijital öğrenme hizmetlerinden yararlanabilen ve internet erişimi olan öğrenciler ve genel halk (özellikle pandemi sırasında), öğretmenler, bakıcılar
Kurumsal
Özel okullar, onlnie öğrenim hizmeti sağlayıcıları
Kamu sektörü
Devlet okulları, Sağlık Bakanlığı

Dolaylı Olarak Etkilenen Paydaşlar

Bireyler
Okul altyapısının veya eğitime erişimin yetersiz veya eksik olduğu durumlarda çevrimiçi öğrenme fırsatlarından yararlanabilecek Suriyeli mülteciler, Gelişmiş pedagojik araçlara daha fazla erişime sahip olacak öğretmenler
Cinsiyet eşitsizliği ve/veya marjinalleşme
Eğitime erişimi düşük olan kadınlar ve kırsal nüfus
kurumsal
İnternet servis sağlayıcıları

Sonuç Riskleri

Kötü tasarlanmış ağlar, siber güvenlik sorunlarına ve veri gizliliği tehditlerine yol açabilir.

Impact Risks

Paydaş Katılımı

Risk Yürütme Riski

Etki Sınıflandırması

B- Fayda Paydaşları

Ne

Önemli, olumlu sonuç: örgün eğitim hizmetlerine artan erişim ve iyileştirilmiş öğretim sonuçları.

Kim

Dijital öğrenme hizmeti ve teknoloji sağlayıcıları, öğrenciler, eğitim sektörü bir bütün olarak çevrimiçi öğrenmeden yararlanmaktadır.

Risk

Daha geniş nüfusta internet veya bilgisayar erişiminin olmaması ve okullardaki zayıf dijital altyapı, bu modellerin hedeflenen paydaşlara ulaşmadığını gösterebilir.

Etki Tezi

Özellikle COVID-19 salgını gibi krizler sırasında bu YFA, öğrenme kaynaklarına kesintisiz erişim sağlayacak ve öğretim sonuçlarını iyileştirecektir.

Politik Faktörler

(2019-2023 Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı): Eğitim Bakanlığının 2019-2023 Stratejik Planının politika hedefleri arasında, sınıfın ötesinde dijital öğrenme yardımına erişimde eşit fırsat sağlanması ve yaşam boyu öğrenmenin teşvik edilmesi yer almaktadır. uzaktan eğitim altyapısı sayesinde fırsatlar.

(2020 Cumhurbaşkanlığı Programı): 2020 Cumhurbaşkanlığı Programı, ülkenin insan kaynaklarının olumlu ekonomik ve sosyal dışsallıklar üretecek şekilde geliştirilmesi gereğini ve eğitime erişilebilirliğin ve yaşam boyu eğitim fırsatlarının mevcudiyetinin sağlanmasının önemini vurgulamaktadır.

(11. Kalkınma Planı): 11. Kalkınma Planı, öğrencilerin ve öğretmenlerin bilgiye erişimini artırmak için mobil teknoloji kullanılarak yenilikçi öğrenme tasarımlarının geliştirilmesini ve desteklenmesini önermektedir.

Finansal Faktörler

Mali teşvikler: Tübitak, e-kitap ve KAÇD üreticilerine mali destek sunmaktadır. Telif ödemeleri hariç 120 bin liraya kadar destek sağlanacak.

Diğer teşvikler: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, yenilikçi teknolojileri finanse etmek için Türkiye Kalkınma Fonu kapsamında “Teknoloji ve Yenilikçilik Fonu” kurdu.

Düzenleyici Faktörler

(Yönetmelik): 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, eğitim sisteminin teşkilat ve genel yapısını belirler.

(Yönetmelik): 5580 sayılı Kanun, özel eğitim kanunudur. Özel eğitim kurumlarının kuruluş şartlarını ve gerekli nitelikleri belirler.

(Yönetmelik): 2019 tarihli yeni Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Türkiye için çevrimiçi sistemlerde veri koruma gerekliliklerini ve kriterlerini özetlemektedir.

ÖZEL SEKTÖR

Enocta, Einstein, Blackboard, Infinity Teknoloji, Moodle, Canvas, Udemy, Bilgi Kurdu gibi çevrimiçi öğrenme teknolojisi ve hizmet sağlayıcıları; Türk Telekom ve Vodafone gibi internet ve telekomünikasyon servis sağlayıcıları

DEVLET

Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK

ÇOKLU TARAFLAR

UNICEF