Sektör: Eğitim

Eğitim sektörü; örgün eğitim, eğitim altyapısı ve eğitim teknolojisi alt sektörlerine ayrılmıştır. Kar amacı gütmeyen veya öğrenci ücretlerinden gelir elde eden eğitim kurumların yanı sıra; eğitim altyapısı ve eğitim teknolojisinin yaratıcıları, sağlayıcıları ve dağıtıcılarını içerir. İlk ve orta düzeylerde, bu çoğunlukla eğitim yönetimi organizasyonlarını ve bazı işletmeleri de kapsar. Üçüncül (veya daha yüksek) düzeyde, hizmetler, küçük kolejler, işletme ve sekreterlik okulları, kolejler, üniversiteler, ilaç ve veterinerlik programları ve tıp dahil profesyonel okullar gibi kuruluşlar üzerinde tam zamanlı, yarı zamanlı, uzaktan eğitim ve/veya ara sıra şeklinde sağlanır. Kar amacı gütmeyen üniversitelerde giderek artan sayıda daha fazla öğrenci çevrimiçi ders almaktadır.

Düşük Ve Orta Gelirli Bireyler İçin Uygun Fiyatlı Özel Okullar

Örgün Eğitim
Eğitim

Beklenen Etki

Bu YFA, ülkedeki eğitim sonuçlarına olumlu katkıda bulunarak, uygun fiyatlı yüksek kaliteli eğitim hizmetleri talebini karşılayacaktır.

Etki Gösterge Getirisi
Yüzde 25'ten Yüksek

Yatırım Zaman Çerçevesi
Orta Vadeli (5–10 yıl)

Pazar Büyüklüğü
Diğer

Mesleki Eğitim Sertifika Programlarına Yatırım

Eğitim
Örgün Eğitim

Beklenen Etki

Mesleki eğitim hizmetleri, Türk işgücü arasında temel becerileri geliştirecek ve artan beceri belgeleri yoluyla işgücü piyasasına daha geniş erişimi teşvik edecektir.

Etki Gösterge Getirisi
Yüzde 25'ten Yüksek

Yatırım Zaman Çerçevesi
Kısa Vadeli (0–5 Yıl)