Etki Gösterge Getirisi

Bir yatırımın YFA içinde yaratması beklenen büyüme oranını tanımlar.  Etki Gösterge Getirisi, YFA için Dahili Getiri Oranı (Internal Rate of Return), Yatırım Getirisi (Return of Investment) veya Brüt Kar Marjı (Gross Profit Margin) belirlenerek tanımlanır.