Sektör: Sağlık Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri sektörü; Biyoteknoloji ve Eczacılık, İlaç Perakendecileri Sağlık Hizmeti Sunumu, Sağlık Hizmeti Dağıtıcıları, Bakım,Tıbbi Ekipman ve Sarf Malzemeleri endüstrilerini içerir. Biyoteknoloji ve Eczacılık, Sağlık Perakendeciliği, Sağlık Hizmeti Sağlayıcıları ve Tıbbi Teknoloji şeklinde alt sektörlerine ayrılmıştır.

Sağlık Hizmetleri Sunmak İçin Hastanelere/Kliniklere Yatırım Yapmak

Sağlık Hizmeti Sağlayıcıları
Sağlık Hizmetleri

Beklenen Etki

Bu YFA, komşu ülkelerin nüfusları için yüksek kaliteli sağlık hizmetlerine erişimi artıracaktır.

Etki Gösterge Getirisi
10% – 15%

Yatırım Zaman Çerçevesi
Orta Vadeli (5–10 yıl)

Pazar Büyüklüğü
1 Milyar Dolardan Az

Telesağlık Ve Uzaktan Tanı

Sağlık Hizmetleri
Tıbbi Teknoloji

Beklenen Etki

Telesağlık modellerine yapılan yatırımlar, bir bütün olarak nüfusun sağlık hizmetlerine erişimini iyileştirecek ve sağlık tesisleri üzerindeki baskıyı azaltarak viral salgınlar sırasında hastaların ve sağlık çalışanlarının maruz kalma riskini en aza indirecektir.

Etki Gösterge Getirisi
Yüzde 25'ten Yüksek

Yatırım Zaman Çerçevesi
Kısa Vadeli (0–5 Yıl)

Pazar Büyüklüğü
1 Milyar Dolardan Az

Yerli Biyoteknolojik İlaç Üretimi

Sağlık Hizmetleri
Biyoteknoloji ve Eczacılık

Beklenen Etki

Biyoteknolojik ilaç üretimine yapılacak yatırımlar, ilaçtan elde edilen katma değeri artıracak ve temel ilaçları Türk hastaları için daha kolay erişilebilir hale getirecektir.

Etki Gösterge Getirisi
Yüzde 25'ten Yüksek

Yatırım Zaman Çerçevesi
Uzun Vadeli (10+ Yıl)

Pazar Büyüklüğü
1 Milyar Dolardan Az