T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Düzenlediği İklim Şurası Başladı!

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 21-25 Şubat arasında düzenlenen İklim Şurası Konya’da başladı.

Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadelesinin ele alınacağı toplantılarla birlikte stratejik hedefler belirleniyor olacak. Gerçekleştirilecek olan 7 komisyonun başlığı ise bu şekilde:

  • Enerji, sanayi ve ulaştırma alanlarında sera gazı azaltımı
  • Tarım, atık, binalar ve AKAKDO (Arazi Kullanımı Arazi Kullanım Değişimi Ve Ormancılık) alanlarında sera gazı azaltımı
  • Yeşil finansman ve karbon fiyatlama
  • İklim değişikliğine uyum
  • Yerel yönetimler
  • Göç, adil geçiş ve sosyal politikaları
  • Bilim ve teknoloji