Büyük Şirketler İçin Zorunlu Sürdürülebilirlik Raporlaması: Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması Direktifi (CSRD)

CSRD’ye göre, tüm büyük şirketlerin 2024’ten itibaren raporlama dönemlerinden itibaren sürdürülebilirlik politikası ve performansı hakkında raporlama yapmaları gerekecektir.

Nisan 2021’de Avrupa Komisyonu, sürdürülebilirlik raporlamasına ilişkin mevcut Avrupa direktifinin bir uzantısı olan Direktif teklifini sundu: Finansal Olmayan Raporlama Direktifi (CSRD). CSRD artık büyük şirketlerin çevre kirliliği, sosyal sorumluluk, insan hakları ve çeşitlilik gibi konuları nasıl ele aldıklarının raporlanmasını gerektirmektedir.

Raporlama yapması gereken kuruluşların kapsamı önemli ölçüde genişlerken, bu üç kriterden ikisini karşılayan şirketlerin yanı sıra borsada işlem gören tüm kuruluşları kapsayacak:

  • 250’den fazla çalışana sahip olanlar
  • Yılda 40 milyon Euro’dan fazla net ciroya sahip olanlar
  • Finansal durum tablosunda 20 milyon Euro’dan fazla olanlar

Direktif, şirketlerin sürdürülebilirlik konularındaki bilgi kalitesini ve şeffaflığını artırmayı ve böylece Paris iklim anlaşması ve AB Yeşil Anlaşması sonrasında sürdürülebilir bir ekonomiye geçişi desteklemeyi amaçlamaktadır.

Daha fazla bilgi almak için tıklayınız.