Metodoloji

SKA Yatırımcı Haritaları, özel yatırımcıların (fonlar, finansörler, şirketler) SKA’ları ilerletmek için önemli potansiyele sahip yatırım fırsatlarını ve iş modellerini belirlemelerine yardımcı olmak amacıyla UNDP Ülke Ofisleri ve ortakları tarafından üretilen bir bilgi alışverişi ürünüdür. SKA Yatırımcı Haritalarının amacı; yatırımcılara finansal kar elde ederken sermayelerini iyi yönde kullanmalarını sağlayacak eyleme dönüştürülebilir veriler ve içgörüler sağlamaktır. SKA Yatırımcı Haritaları ile, özel sermayeyi insanlar ve gezegen için en fazla olumlu yönde fark yaratabileceği yerlere yönlendirerek SKA-finansman açığını doldurmaya katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

Standartlaştırılmış 8 Adım Teorisi

SKA Yatırımcı Haritaları, bulguları doğrulamak ve yeni anlayışlara katkıda bulunmak için kamu ve özel sektör paydaşlarıyla yapılan görüşmeler ve tartışmalarla (mevcut geliştirme ihtiyaçları, politika öncelikleri ve Pazar fırsatları hakkında) ikincil veri araştırmasını birleştiren standartlaştırılmış 8 adımlı bir metodoloji kullanılarak oluşturulur. Veriler, Yatırım Fırsat Alanlarını (YFA’lar) ve belirli bağlamlarında önemli finansal ve etki potansiyeline sahip veri destekli iş modellerini ayrıştırmak amacıyla analiz edilir.

  1. Ulusal sürdürülebilir kalkınma ihtiyaçları ve politika öncelikleri hakkında bilgi toplamak
  2. İhtiyaçları ve politikaları bir dizi ulusal öncelikli sektör halinde sentezlemek
  3. Her sektör için sektörel SKA ihtiyaçları ve sektörel yatırım politikaları hakkında bilgi toplamak
  4. İhtiyaçları ve politikaları bir dizi öncelikli alt sektör halinde sentezlemek
  5. Her bir alt sektörle en uyumlu alt bölgeleri belirlemek
  6. Bilgileri bir dizi öncelikli alt bölgede sentezlemek
  7. Bu bağlamda, politika ve yatırım ivmesinden yararlanırken alt sektörel ve alt bölgesel SKA ihtiyaçlarını karşılayabilecek potansiyel iş modellerini belirlemek
  8. Her iş modeli için, yatırımcıların durum tespiti yapmasına ve sonucunda etkili anlaşmaları şekillendirmesine yardımcı olabilecek bir dizi destekleyici bilgi eklemek